ไทยสมายล์ (Thai Smile) เช็คโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่นี่


อัพเดทโปรโมชั่นของน้องเล็กการบินไทยกันสักหน่อย ไทยสมายล์ออกโปรโมชั่นพิเศษเส้นทางในประเทศเริ่มต้นที่ 990 บาท เท่านนั้น โปรโมชั่นดี ๆ แบบนี้เริ่มตั้งแต่วันที่
1. สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 สิงหาคม 2560
2. สำหรับเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2560
3. ไมล์สะสม : ไม่ได้รับไมล์สะสมส่วนลดบัตรโดยสาร
4. ส่วนลดบัตรโดยสารสำหรับเด็ก/ทารก : ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก / ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่งคิด 50% ของราคาผู้ใหญ่
5. การเปลี่ยนแปลง
– สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ 1,500 บาท สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
– ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร / การแก้ไขชื่อ (ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
6. การยกเลิก/ขอคืนเงิน : ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
7. เงื่อนไขอื่นๆ
ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

**สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**>

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0929590643