ตั๋วการบินไทยไปเกาหลี พฤศจิกายน 2560 (16,525.-)


อัพเดทตั๋วการบินไทยไปเกาหลี เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไป ทัวร์เกาหลี พฤศจิกายน แล้วอยากได้ราคาตั๋วการบินไทย วันนี้ผมมีนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกันพร้อมตารางบินไปกลับของสายการบินไทย การบินไทยให้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ โดยบินลงที่สนามบินหลักของเกาหลีคือสนามบินอินชอนนั่นเอง เราไปดูตารางบินพร้อมราคาการบินไทยกันเลยดีกว่าครับ

กรุงเทพฯ – โซล 16,525.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 658 อา. กรุงเทพฯ 23.10 เกาหลีใต้ 6.35+1 5.25
TG 658 ทุกวัน กรุงเทพฯ 23.10 เกาหลีใต้ 6.35+1 5.25
TG 656 ทุกวัน กรุงเทพฯ 23.30 เกาหลีใต้ 6.55+1 5.25
TG 6726 อา. กรุงเทพฯ 23.40 เกาหลีใต้ 6.50+1 5.1
TG 6726 ศ. กรุงเทพฯ 23.55 เกาหลีใต้ 7.30+1 5.30
TG 6726 จ. อ. พ. พฤ. ส. อา. กรุงเทพฯ 23.22 เกาหลีใต้ 7.30+1 5.35
TG 634 อา. กรุงเทพฯ 7.25 เกาหลีใต้ 16.15 6.50
TG 634 ทุกวัน กรุงเทพฯ 7.10 เกาหลีใต้ 16.15 7.05
TG 628 ทุกวัน กรุงเทพฯ 10.45 เกาหลีใต้ 20.10 7.25
TG 628 อา. กรุงเทพฯ 10.30 เกาหลีใต้ 20.05 7.35

โซล – กรุงเทพฯ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 659 ทุกวัน เกาหลีใต้ 9.35 กรุงเทพฯ 13.25 5.5
TG 659 อา. เกาหลีใต้ 9.35 กรุงเทพฯ 13.30 5.55
TG 6727 อา. เกาหลีใต้ 18.20 กรุงเทพฯ 22.10 5.5
TG 6727 ศ. เกาหลีใต้ 18.30 กรุงเทพฯ 22.05 5.35
TG 6727 จ. อ. พ. พฤ. ส. เกาหลีใต้ 18.30 กรุงเทพฯ 22.05 5.35
TG 6727 อา. เกาหลีใต้ 19.00 กรุงเทพฯ 22.35 5.35
TG 6723 อา. เกาหลีใต้ 20.20 กรุงเทพฯ 0.10+1 5.5
TG 657 ทุกวัน เกาหลีใต้ 21.20 กรุงเทพฯ 1.10+1 5.5
TG 657 อา. เกาหลีใต้ 21.25 กรุงเทพฯ 1.20+1 5.55
TG 635 ทุกวัน เกาหลีใต้ 17.30 กรุงเทพฯ 22.50 7.2
TG 629 ทุกวัน เกาหลีใต้ 10.20 กรุงเทพฯ 15.50 7.3
TG 635 อา. เกาหลีใต้ 17.30 กรุงเทพฯ 23.05 7.35
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close