ตั๋วการบินไทยไปฮ่องกง มีนาคม 2561


อัพเดทตั๋วการบินไทยไปฮ่องกงประจำเดือนมีนาคม 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์ฮ่องกง มีนาคม นี้แล้วอยากได้ตั๋วการบินไทยอยากจะเช็คที่นั่งของสายการบินไทยว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างและตารางเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ไปกลับของเดือนมีนาคมว่าเดินทางเวลาเท่าไหร่กันบ้างจะได้ว่างแผนทัวร์ฮ่องกงได้อยากลงตัว วันนี้ผมมีราคาตั๋วการบินไทยไปฮ่องกงเดือนมีนาคม 2561 มาฝากเพื่อน ๆ ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว เราไปดูตารางบินกันเลยดีกว่าครับ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 8,873.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 600 ทุกวัน กรุงเทพฯ 8.00 ฮ่องกง 11.45 2.45
TG 600 ส. กรุงเทพฯ 8.00 ฮ่องกง 11.45 2.45
TG 628 ทุกวัน กรุงเทพฯ 10.30 ฮ่องกง 14.20 2.45
TG 638 ทุกวัน กรุงเทพฯ 14.00 ฮ่องกง 17.45 2.45
TG 606 ส. กรุงเทพฯ 16.00 ฮ่องกง 19.45 2.45
TG 606 ทุกวัน กรุงเทพฯ 16.00 ฮ่องกง 19.45 2.45
TG 602 ทุกวัน กรุงเทพฯ 18.40 ฮ่องกง 22.25 2.45

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 603 ทุกวัน ฮ่องกง 7.50 กรุงเทพฯ 9.35 2.45
TG 601 ส. ฮ่องกง 12.45 กรุงเทพฯ 14.25 2.45
TG 601 ทุกวัน ฮ่องกง 12.45 กรุงเทพฯ 14.25 2.45
TG 629 ทุกวัน ฮ่องกง 15.00 กรุงเทพฯ 16.45 2.45
TG 639 ทุกวัน ฮ่องกง 18.55 กรุงเทพฯ 20.40 2.45
TG 607 ส. ฮ่องกง 20.45 กรุงเทพฯ 22.30 2.45
TG 607 ทุกวัน ฮ่องกง 20.45 กรุงเทพฯ 22.30 2.45
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close