ตั๋วการบินไทยไปสิงคโปร์ประจำเดือนกันยายน 2560


อัพเดทตั๋วการบินไทยไปสิงคโปร์ประจำเดือนกันยายน 60 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาตั๋วการบินไทยจะเดินทางไปทัวร์สิงคโปร์ กันยายน นี้ ผมมีตารางบินของสายการบินไทย กรุงเทพ – สิงคโปร์ ไปกลับ พร้อมด้วยราคาโปรโมชั่น รวมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็น ภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน สิงคโปร์เดือนกันยายน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวเพราะด้วยความที่ออกจากหน้าฝนแล้วทำให้การเดินทางสะดวกสบายปลอดภัย

TG กรุงเทพ – สิงคโปร์ 9,280.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา
TG 403 ทุกวัน BKK 8.00 SIN 11.15
TG 413 ศ. ส. อา. BKK 11.15 SIN 14.30
TG 413 จ. อ. พ. พฤ. อา. BKK 11.55 SIN 15.10
TG 407 พฤ. BKK 13.50 SIN 17.05
TG 407 จ. ศ. อา. BKK 13.50 SIN 17.05
TG 409 ทุกวัน BKK 16.25 SIN 19.40
TG 401 ทุกวัน BKK 19.40 SIN 22.55

TG สิงคโปร์ – กรุงเทพ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา
TG 404 ทุกวัน SIN 12.25 BKK 13.45
TG 414 ศ. ส. อา. SIN 15.55 BKK 17.15
TG 414 จ. อ. พ. พฤ. อา. SIN 16.35 BKK 17.55
TG 408 จ. ศ. อา. SIN 18.15 BKK 19.35
TG 408 พฤ. SIN 18.15 BKK 19.35
TG 410 ทุกวัน SIN 20.50 BKK 22.10
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close