ตั๋วการบินไทยไปสิงคโปร์ วันรัฐธรรมนูญ


อัพเดทตั๋วการบินไทย(TG) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ประจำวันรัฐธรรมนูญ กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทงไปทัวร์สิงคโปร์ วันรัฐธรรมนูญ ปีนี้แล้วอยากได้ตั๋วการบินไทยไปสิงคโปร์วันรัฐธรรมนูญ วันนีี้ผมได้รวบรวมตารางบินและตั๋ว TG ราคาถูกมาฝากเพื่อน ๆ เป็นราคาตั๋วไปกลับ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้วเพืื่อน ๆ สามารถจองออนไลน์หรือสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ วันรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดของประเทศไทยซี่งปีนี้ตรงกับวัน อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม เราได้หยุดกันยาว ๆ 3 วัน แบบนี้เหมาะมาก ๆ ทัวร์สิงคโปร์ วันรัฐธรรมนูญ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางไปเที่ยว

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 9,930.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 403 ทุกวัน กรุงเทพฯ 8.00 สิงคโปร์ 11.15 2.15
TG 413 อ. พ. พฤ. ศ. ส. กรุงเทพฯ 11.15 สิงคโปร์ 14.30 2.15
TG 413 จ. อ. อา. กรุงเทพฯ 11.30 สิงคโปร์ 14.50 2.20
TG 407 พฤ. อา. กรุงเทพฯ 13.50 สิงคโปร์ 17.05 2.15
TG 407 จ. อา. กรุงเทพฯ 13.50 สิงคโปร์ 17.10 2.20
TG 409 อ. พ. พฤ. ศ. ส. กรุงเทพฯ 16.25 สิงคโปร์ 19.40 2.15
TG 409 จ. อ. อา. กรุงเทพฯ 16.35 สิงคโปร์ 19.55 2.20
TG 401 จ. อ. อา. กรุงเทพฯ 19.25 สิงคโปร์ 22.45 2.2
TG 401 อ. พ. พฤ. ศ. ส. กรุงเทพฯ 19.40 สิงคโปร์ 22.55 2.15

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 402 อ. พ. พฤ. ศ. ส. สิงคโปร์ 7.40 กรุงเทพฯ 9.00 2.20
TG 402 จ. อ. อา. สิงคโปร์ 8.15 กรุงเทพฯ 9.35 2.20
TG 404 ทุกวัน สิงคโปร์ 12.25 กรุงเทพฯ 13.45 2.20
TG 414 ทุกวัน สิงคโปร์ 15.55 กรุงเทพฯ 17.15 2.20
TG 408 จ. พฤ. ศ. อา. สิงคโปร์ 18.15 กรุงเทพฯ 19.35 2.20
TG 410 อ. พ. พฤ. ศ. ส. สิงคโปร์ 20.50 กรุงเทพฯ 22.10 2.20
TG 410 จ. อ. อา. สิงคโปร์ 21.00 กรุงเทพฯ 22.20 2.20
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close