ตั๋วการบินไทยไปมาเลเซีย มกราคม (5,900.-)


อัพเดทตั๋วการบินไทยไปมาเลเซียประจำเดือนมกราคม 2560 สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์มาเลเซียในเดือนมกราคมแล้วอยากได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกของสายการบินวันนี้ผมมีราคาตั๋วการบินไทยไปมาเซียมกราคมพร้อมตารางบินมาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองกัน โดยบินลงที่สนามบินหลักในเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย กัลลาลัมเปอร์ ราคาตั๋วที่ให้ไว้เป็นตั๋วไปกลับรวมภาษีสนามบินภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ 5,900.-

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG4715 ทุกวัน กรุงเทพฯ 5.55 มาเลเซีย 9.05 2.10
TG415 จ. อา. กรุงเทพฯ 8.45 มาเลเซีย 11.55 2.10
TG415 อ. พ. พฤ. ศ. ส. กรุงเทพฯ 8.45 มาเลเซีย 11.55 2.10
TG4703 ทุกวัน กรุงเทพฯ 11.05 มาเลเซีย 14.15 2.10
TG4709 ทุกวัน กรุงเทพฯ 14.15 มาเลเซีย 17.30 2.10
TG417 ทุกวัน กรุงเทพฯ 16.45 มาเลเซีย 19.55 2.10
TG4707 ศ. อา. กรุงเทพฯ 17.05 มาเลเซีย 20.20 2.10
TG4707 จ. อ. พ. พฤ. ส. กรุงเทพฯ 17.05 มาเลเซีย 20.20 2.10
TG2419 ทุกวัน กรุงเทพฯ 18.15 มาเลเซีย 21.35 2.10
TG2419 อ. พ. พฤ. ศ. ส. กรุงเทพฯ 18.15 มาเลเซีย 21.35 2.10
TG4711 อ. พ. พฤ. ศ. อา. กรุงเทพฯ 18.40 มาเลเซีย 21.55 2.10
TG4711 จ. ส. กรุงเทพฯ 19.00 มาเลเซีย 22.10 2.10

กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG2420 พ. มาเลเซีย 8.05 กรุงเทพฯ 9.10 2.05
TG2420 จ. อ. พฤ. ศ. ส. อา. มาเลเซีย 8.05 กรุงเทพฯ 9.10 2.05
TG4702 ทุกวัน มาเลเซีย 9.05 กรุงเทพฯ 10.15 2.05
TG4708 ทุกวัน มาเลเซีย 12.15 กรุงเทพฯ 13.25 2.05
TG416 จ. อา. มาเลเซีย 13.05 กรุงเทพฯ 14.10 2.05
TG416 อ. พ. พฤ. ศ. ส. มาเลเซีย 13.05 กรุงเทพฯ 14.10 2.05
TG4706 ศ. อา. มาเลเซีย 15.00 กรุงเทพฯ 16.05 2.05
TG4706 ทุกวัน มาเลเซีย 15.00 กรุงเทพฯ 16.05 2.05
TG4710 ทุกวัน มาเลเซีย 16.30 กรุงเทพฯ 17.40 2.05
TG4704 ทุกวัน มาเลเซีย 18.50 กรุงเทพฯ 19.10 2.05
TG418 ทุกวัน มาเลเซีย 21.05 กรุงเทพฯ 22.10 2.05
TG4714 ทุกวัน มาเลเซีย 22.00 กรุงเทพฯ 23.10 2.05
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close