ตั๋วการบินไทยไปมาเลเซีย กันยายน 2561 (8,160.-)


เช็คโปรตั๋วการบินไทยไปมาเลเซียประจำเดือนกันยายน 2561 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาตั๋วจะไปทัวร์มาเลวันนี้ผมมีตารางบินไปกลับพร้อมราคาพิเศษมาฝากเพื่อน ๆ กัน ในเดือนกันยายน ประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวอีกประเทศ โดยตั๋วที่ลงไว้จะบินลงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเรียบร้อยแล้ว

อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง

TG = สายการบิน

415 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น*

BKK  KUL= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป กัวลาลัมเปอร์(KUL)

0905 = เวลาเดินทางออก

1215 = เวลาเดินทางถึง

ตารางการบินไทยไปกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

1   TG4715  D    BKK   KUL M  06.00 น. ถึง    09.10 น.
2   TG 415  1    BKK   KUL M  09.05 น. ถึง    12.15 น.
3   TG 415  2    BKK   KUL M  09.05 น. ถึง    12.15 น.
4   TG 415  X12  BKK   KUL M  09.05 น. ถึง    12.15 น.
5   TG4703  D    BKK   KUL M  11.05 น. ถึง    14.15 น.
6   TG4709  D    BKK   KUL M  14.15 น. ถึง    17.25 น.
7   TG 417  3    BKK   KUL M  16.40 น. ถึง    19.50 น.
8   TG 417  D    BKK   KUL M  16.40 น. ถึง    19.50 น.
9   TG4707  D    BKK   KUL M  17.05 น. ถึง    20.15 น.
10   TG4711  D    BKK   KUL M  18.40 น. ถึง    21.55 น.
1    TG4705  D    BKK   KUL M  19.40 น. ถึง    22.50 น.
12   TG4713  D    BKK   KUL M  20.50 น. ถึง    23.59 น.
——————————————————
1   TG4702  D    KUL M BKK    09.10 น. ถึง    10.15 น.
2   TG4708  D    KUL M BKK    12.20 น. ถึง    13.25 น.
3   TG 416  2    KUL M BKK    13.20 น. ถึง    14.30 น.
4   TG 416  X12  KUL M BKK    13.20 น. ถึง    14.30 น.
5   TG 416  1    KUL M BKK    13.20 น. ถึง    14.30 น.
6   TG4706  D    KUL M BKK    15.15 น. ถึง    16.20 น.
7   TG4710  D    KUL M BKK    16.15 น. ถึง    17.20 น.
8   TG4704  D    KUL M BKK    17.50 น. ถึง    18.55 น.
9   TG4712  D    KUL M BKK    18.50 น. ถึง    20.00 น.
10   TG 418  D    KUL M BKK    20.55 น. ถึง    22.05 น.
11   TG 418  3    KUL M BKK    20.55 น. ถึง    22.05 น.
12   TG4714  D    KUL M BKK    22.15 น. ถึง    23.20 น.

ราคาโปรโมชั่น 8,160 บาท

หมายเหตุ  ราคานี้รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว เนื่องจากภาษีเปลี่ยนแปลงบ่อยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านสนใจจะเช็คราคาเต็ม กรอกวันเดินทาง ไปกลับไว้ ด้านล่าง จะได้ราคาที่แน่นอนกว่า

 
FB Messenger Click
Hotline0869598155

Line@ Official Click[X] close
[X] close